Kontextová nabídka v DS

Na začátek  Předchozí  Další

Kontextové menu pro Datové zprávy obsahuje dále funkce:

Označit jako přečtené

Označí doručenou zprávu jako přečtenou. Pokud je nastavena volba Označovat zprávy jako přečtené, (Nástroje/Možnosti programu , sekce Datová schránka), při zobrazení detailu zprávy je zpráva automaticky označena jako přečtená

Označit jako doručené (pouze u Poštovních datových zpráv)

Označí Poštovní datovou zprávu jako doručenou. Pokud není nastavena volba Při zobrazení zprávy automaticky doručovat PDZ (Nástroje/Možnosti programu , sekce Datová schránka), před zobrazením nebo uložením zprávy musí uživatel potvrdit její doručení.

Odpovědět na zprávu…

Otevře dialog pro vytvoření nové zprávy jako odpověď.

Tisk vybraných zpráv…

Vytiskne detailní informace vybraných zpráv

Obnovit

Vyvolá znovunačtení zpráv z portálu Datových schránek

Ověřit zprávu (pouze u uložené zprávy)

Ověří, jestli je uložená zpráva validní a prošla systémem Datových schránek.

Přejít na zprávu (pouze u uložené zprávy)

Zobrazí zprávu v databázi dokumentů.

Datové schránky                Nová zpráva

Nová Datová zpráva

Nová datová zpráva vznikne jedním ze tří způsobů

1. Buď je akce Nová datová zpráva vyvolána z nabídky Soubor/Nový, kde na záložce Aktuální figuruje i "datová zpráva", nebo jde o funkci Nová datová zpráva z rozhraní Datové schránky (Datová schránka/Nový)
2. Z kartotéky dokumentů nebo z rozhraní datové schránky je nad již existující datovou zprávou použita jedna z odvozovacích funkcí Odpovědět na zprávu/Vytvořit podobnou zprávu/Předat zprávu dál
3. Z kartotéky dokumentů je nad souborem povoleného typu vyvolána akce Elektronické podání/Odeslat přes datovou schránku (uživatele)...

Všechny způsoby vytvoří novou datovou zprávu a tu zobrazí v předvyplněném dialogovém okně datové zprávy.
V okně se pak nastavují všechny vlastnosti datové zprávy.

Tlačítko slouží k rychlému přepnutí mezi datovou schránkou poplatníka a uživatele, tj. je změněna schránka odesílatele (aktivní pouze pokud je nastavena Dataová schránka u uživatele)

Tlačítko zobrazí dialog s vybranými adresami Datových schránek, na které bylo odesláno několik posledních Datových zpráv.

Tlačítko vyvolá dialog pro Výběr adresáta

Tlačítko odebere aktuálně zobrazeného příjemce

Ke zprávě lze připojit soubory jako přílohy až do maximální povolené velikosti příloh systému Datových schránek. Pokud je u souboru zobrazena ikonka , jedná se o již odeslaný soubor a jeho druhým odesláním by došlo k přepsání uložených informací o podání. Pravým tlačítkem myší lze na tomto souboru vyvolat kontextové menu a vytvořit kopii souboru pro toto odeslání.

Datové schránky                Výběr adresáta

Výběr adresáta

Tento dialog slouží k vyhledání příjemců (id Datové schránky příjemce) Datové zprávy. Vhledávání je možné v databázi OVM, právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo fyzických osob. Komě vyhledávání v databázi OVM není povoleno vyhledávání s vyplněnými parametry, které dávají nejednoznačné výsledky (kvůli ochraně osobních údajů).

Po stisknutí tlačítka Vyhledat jsou výsledky vyhledávání zobrazeny v tabulce Nalezené. Pomocí tlačítek Přidat a Odebrat lze vybrat adresáty do tabulky Vybrané, kteří budou přidáni jako Příjemci datové zprávy.