Koncepty zpráv

Na začátek  Předchozí  Další

Rozepsanou zprávu je možné buď odeslat nastaveným příjemcům.

Pokud ale v přípravě zprávy potřebujete ještě pokračovat, nebo pokud pracujete offline, nebo pokud má zpráva sloužit jen jako vzor pro opakované odeslání, je možné zprávu uložit jako koncept.

Při zavření okna s rozepsanou zprávou se aplikace zeptá, zda ji má do konceptů uložit.

Zpráva je uložena u poplatníka, kterému patří datoví schránka nebo u poplatníka k uložení zpráv a to ve formátu p7s. V kartotéce dokumentů je položka normálně přístupná jako samostatný řádek, ve sloupci Formulář je označena jako "Koncept DS".

V rozhraní datové schránky jsou Koncepty vidět buď ve složce Koncepty nebo v Všechny zprávy.

Zprávy Konceptů jsou jediné položky, které lze v rozhraní datové schránky mazat  K tomu slouží funkce Vymazání souboru - Ctrl+Del v pravotlačítkové kontextové nabídce nad řádkem konceptu zprávy. (U ostatních zpráv a příloh se buď nedá mazat vůbec - pokud je zpráva jen v systému DS a nebyla dosud uložena do TaxEditu, nebo se pro její smazání musíme nejprve přepnout do kartotéky dokumentů.)

Koncepty zpráv je možné použít k opakovanému poslání stejné (nebo minimálně upravené) zprávy více příjemcům. Zprávu si připravíme v Konceptech a pak ji opakovaně otevíráme, nastavujeme příjemce a odesíláme.