Autorizovaná konverze

Na začátek  Předchozí  Další

Při konverzi dokumentu z elektronické formy do listinné může být elektronický dokument uložen do Úschovny systému Czech POINT. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT konvertován do listinné formy.

Vybrané typy souborů mohou být touto volbou automaticky odeslány a uloženy do úschovny. Systém vygeneruje souboru jedinečný identifikátor, který je třeba vytisknout a dodat na kontaktní místo Czech POINT, kde může být provedena autorizovaná konverze.

Pokud je soubor odeslán k autorizované konverzi z dialogu Vlastnosti dokumentu je identifikátor souboru a datum, do kdy je možné konverzi provést, uloženo do databáze a je možné ho kdykoli znovu vytisknout.

Stejně tak se datum a identifikátor pamatuje při vyvolání této funkce nad již uloženou přílohou. (Naopak, nad dosud neuloženou přílohou se funkce Odeslat k autorizované konverzi záměrně nenabízí, protože by nebylo kam poznamenat údaje o odeslání ke konverzi.)

Odeslat se dá také celá zpráva, pak budou na Czech POINTu konvertovány (a účtovány) všechny její přílohy.

Pokud má zpráva právě jednu přílohu, je cena konverze shodná, ať bude ke konverzi odeslána celá zpráva nebo jen příloha. Zkonvertován bude v obou případech přiložený dokument, rozdíl ale bude v obsahu konverzní doložky.  Ta bude buď ověřovat a citovat vlastnosti datové zprávy a/nebo podpis na vloženém dokumentu.