Vytvoření datové zprávy (Ctrl+N) btnNew

Na začátek  Předchozí  Další

Nová datová zpráva vznikne jedním ze tří způsobů

1. Buď je akce Nová datová zpráva vyvolána z nabídky Soubor/Nový, kde na záložce Aktuální figuruje i "datová zpráva", nebo jde o funkci Nová datová zpráva z rozhraní Datové schránky (Datová schránka/Nový)
2. Z kartotéky dokumentů nebo z rozhraní datové schránky je nad již existující datovou zprávou použita jedna z odvozovacích funkcí Odpovědět na zprávu/Vytvořit podobnou zprávu/Předat zprávu dál
3. Z kartotéky dokumentů je nad souborem povoleného typu vyvolána akce Elektronické podání/Odeslat přes datovou schránku (uživatele)...

Všechny způsoby vytvoří novou datovou zprávu a tu zobrazí v předvyplněném dialogovém okně datové zprávy.
V okně se pak nastavují všechny vlastnosti datové zprávy.

Tlačítko slouží k rychlému přepnutí mezi datovou schránkou poplatníka a uživatele, tj. je změněna schránka odesílatele (aktivní pouze pokud je nastavena Dataová schránka u uživatele)

Tlačítko zobrazí dialog s vybranými adresami Datových schránek, na které bylo odesláno několik posledních Datových zpráv.

Tlačítko vyvolá dialog pro Výběr adresáta

Tlačítko odebere aktuálně zobrazeného příjemce

Ke zprávě lze připojit soubory jako přílohy až do maximální povolené velikosti příloh systému Datových schránek. Pokud je u souboru zobrazena ikonka , jedná se o již odeslaný soubor a jeho druhým odesláním by došlo k přepsání uložených informací o podání. Pravým tlačítkem myší lze na tomto souboru vyvolat kontextové menu a vytvořit kopii souboru pro toto odeslání.