Nastavení účtu Datové schránky

Na začátek  Předchozí  Další

Způsob přihlášení:

TaxEdit umožňuje připojení k Datové schránce i jako hostovaná spisová služba. Jen u této volby musí být ručně vyplněn také Identifikátor datové schránky (který se pak použije jako uživatelské jméno pro přihlášení) a nastaven (komerční) certifikát, který byl zaregistrován v systému Datových schránek u příslušné schránky jako certifikát spisové služby.

Pokud je přístup k Datové schránce dán oprávněnou osobou, nastavuje se vždy jméno a heslo a případně i některá z dodatečných metod autentizace. Identifikátor datové schránky nemusíte vyplňovat, doplní se automaticky po úspěšném připojení k ISDS.

Uživatelské jméno a heslo jsou termíny shodné s webovým rozhraním ISDS. Upozorňujeme, že pro prvotní přístup do datové schránky je nutné použít webové rozhraní www.mojedatovaschranka.cz, protože při prvním přístupu ke schránce systém ISDS vyžaduje nastavení hesla odlišného od zaslaných přístupových údajů a tato vynucená změna hesla není možná z prostředí externích aplikací jako je TaxEdit. (Později heslo změnit lze i z TaxEditu - link Změna hesla k datové schránce). Webové rozhraní otevřete i z karty odkazem "Přejít na stránky Datové schránky" v horní části dialogového okna..

Pokud je přístup oprávněné osoby vázán na zaslání SMS nebo zadání bezpečnostního kódu generovaného na technickém zařízení, nastavte Způsob přihlášení na "Pomocí SMS" nebo "Bezpečnostním kódem". Specifika těchto způsobů přihlášení (jen v DS Profi) budou popsána dále.

Nastavení certifikátu je možné jako jinde v TaxEdit výběrem z možností Z úložiště a Ze souboru. Pro certifikáty na čipové kartě je nutné zvolit možnost Z úložiště a to až po úspěšné registraci certifikátu do Windows. link Práce s certifikáty.

Po vyplnění přístupových údajů oprávněné osoby (nebo zadání údajů pro volbu Hostovaná spisová služba) je možné otestovat jejich správnost tlačítkem Test připojení.  (Tento test případně proběhne automaticky při uložení údajů).

Upozornění: Uložit lze i nefunkční nebo neotestované přístupové údaje.