Nastavení příjemce datové zprávy

Na začátek  Předchozí  Další

Příjemce - Počet příjemců X.

V seznamu jsou viditelní nejvýše první dva ze všech případných příjemců zprávy, jejich počet je vypsán vlevo a také rolovací lišta indikuje větší počet příjemců.

Tlačítko minus "-" odstraní ze seznamu jednoho aktuálně vybraného příjemce.

Tlačítko "Příjemci" otevře dialogové okno, které umožní přidávat a odebírat příjemce z několika kategorií.

Dialogové okno příjemce zprávy

dlgdsprijemci_zoom50

Horní polovina okna slouží k vyhledání příjemců (id Datové schránky příjemce) Datové zprávy. Vyhledávání je možné v databázi OVM, právnických osob, podnikajících fyzických osob nebo fyzických osob. Komě vyhledávání v databázi OVM není povoleno vyhledávání s vyplněnými parametry, které dávají nejednoznačné výsledky (kvůli ochraně osobních údajů).

Bohužel, například schránky fyzických osob, které nemají povoleno doručování poštovních datových zpráv není takto možné nalézt vůbec. Hledání pak musí pokračovat na webovém rozhraní, odkazy na web jsou pod textem "Vyhledávání orgánů veřejné moci", "Vyhledávání orgánů veřejné moci"

Po stisknutí tlačítka Vyhledat jsou výsledky vyhledávání zobrazeny ve spodní části okna, na záložce  Nalezené. Pomocí tlačítek Přidat -> a Odebrat <- lze vybrat adresáty do tabulky Vybrané, která reprezentuje aktuální seznam Příjemců datové zprávy. (Po stisku tlačítka OK budou přeneseni do pole Příjemce v okně datové zprávy.)

Kromě záložky Nalezené jsou k dispozici ještě dvě další:

Záložka Historie shromažďuje adresáty, jimž bylo z konkretní datové schránky dříve odesláno.

Záložka OVM poplatníka je přednaplněna adresami datových schránek OVM, které dokážeme detekovat z údajů v kartě poplatníka. Jsou to:

schránka rejstříkového soudu - dle pole "Zapsáno v OR" na záložce Další údaje

schránka Správy sociálního zabezpečení - dle pole "pobočka SSZ" na záložce Další údaje

schránka Finančního úřadu - dle pole "Finanční úřad" na záložce Základní údaje

schránka Celního úřadu - dle pole, světe div se, "Celní úřad" na záložce Rezident