Příjem zpráv z datové schránky

Na začátek  Předchozí  Další

Datové zprávy se přijímají v rozhraní datové schránky.

V režimu Online nebo Pouze číst je při otevření rozhraní DS přečten obsah datové schránky a datového trezoru a datové zprávy (skutečně jen datové zprávy) jsou zobrazeny v Kartotéce obsahu schránky.

Tip: Obsah schránky je při spuštění nebo později opakovaně přečten podle globálního nastavení - volba "Obsah datové schránky načítat ze systém ISDS:"

Přečtení obsahu schránky je poměrně rychlé, ze systému ISDS se stahuje jen seznam zpráv s jejich stavy. Vyžádat nové stažení seznamu zpráv je možné funkcí nebo tlačítkem "Obnovit" (F5).

Nestažená datová zpráva, která existuje jen v datové schránce přestane ale nejpozději za 90 dní existovat.

Pokud ji potřebujeme i později, můžeme ji buď přesunout do služby České pošty "Datový trezor", nebo ji uložíme pro pozdější použití na námi zvolené místo.

Příjem jedné datové zprávy

U libovolné zprávy je možné zobrazit její podrobnosti, přílohy a stav klávesou F4 (Detaily zprávy). To již vyžaduje stažení celé zprávy a tedy aktivní přihlášení ve smyslu §17 odst. 3 zákona. Při standardním nastavení je již v tomto okamžiku zpráva automaticky uložena v kartotéce TaxEditu pro další použití a v kartotéce obsahu DS jsou zobrazeny i přílohy zprávy. Stažení zprávy a její uložení se může provést i některou z funkcí pro ukládání zpráv.

Hromadné přijetí datových zpráv

V nabídce Datová zpráva a na panelu datové schránky je k dispozici funkce Stáhnout neuložené zprávy, která najednou uloží do TaxEditu všechny zprávy, které jsou ještě v DS a nejsou uloženy v kartotéce TaxEditu.

U datové schránky poplatníka je funkce přístupná vždy, u uživatelské datové schránky je podmíněna nastavením "Poplatníka pro uložení zpráv". Stažené zprávy jsou totiž uloženy jednak v souborech s příponou p7s na pevném disku nebo v síti podle nastavení úložiště konkretního poplatníka, uložené zprávy se ale také zatřídí do kartotéky dokumentů poplatníka.

Pokud se zpráva stahovala ze schránky poplatníka, je uložena v jeho složce . Pokud se zpráva stahovala ze schránky uživatele, je uložena ve složce poplatníka nastaveného do role "Poplatník pro uložení zpráv". V datové schránce jsou takto stažené zprávy označeny ve sloupce Poplatník příznakem "???Nezatříděné".

Dále se s uloženými zprávami dá manipulovat funkcemi pro ukládání zpráv.