Poplatník pro uložení zpráv z uživatelské datové schránky

Na začátek  Předchozí  Další

Poplatník pro uložení zpráv

S uživatelskou datovou schránkou se pracuje nad více poplatníky.

Přesto mohou existovat zprávy, které se netýkají žádného ze subjektů dosud evidovaného v TaxEditu. Také je potřeba ukládat zprávy, které ještě nabyly k žádnému poplatníkovi přiřazeny.

Není praktické aby se poplatník, kterého se zpráva týká, určoval vždy ihned při stažení zprávy z datové schránky (i když i to je možné). Minimálně ale funkce Stáhnout neuložené zprávy je zamýšlena tak, aby se co nejrychleji stáhly nové zprávy bez zásahu uživatele.

K přístupovému účtu do datové schránky uživatele je proto možné nastavit poplatníka, u nějž se v kartotéce dokumentů budou nezatříděné a nezatřiditelné zprávy zobrazovat.

Může jít o záznam skutečného subjektu, jemuž schránka přísluší, ale může být i zřízen nový záznam v kartotéce poplatníků speciálně pro účel ukládání zpráv z datové schránky.

Je praktické, když má zvolený poplatník nastavenu separátní složku pro ukládání souborů. (Na Kartě poplatníka na záložce Cesty.)