Režimy práce datové schránky

Na začátek  Předchozí  Další

Rozhraní datové schránky může být provozováno v jednom ze tří režimů. "Online", "Pouze číst" a "Offline".

Tyto režimy neznamenají, zda aplikace je či není připojena k datové schránce, protože nic takového jako permanentní připojení v systému ISDS neexistuje.

Zvolený režim určuje, zda může program s datovou schránkou vůbec komunikovat pro jednotlivé typy akcí (načíst obsah schránky, načíst zprávu, odeslat zprávu, zjistit doručení,...) Režim také určuje, jaký druh oprávněné nebo pověřené osoby se má pro tyto akce použít.

Režim Offline:

TaxEdit zobrazí jen a pouze údaje o datové schránce, které má uloženy z minula. Zobrazují se pouze datové zprávy a soubory datových zpráv, které jsou uloženy v kartotékách TaxEditu. Program se sám nepokouší komunikovat se systémem ISDS ani jinak připojovat k internetu. Při pokusu o akci, která by připojení vyžadovala (uživatel se pokusí zjistit stav doručení dříve odeslané zprávy nebo obnovit seznam zpráv ap.) se TaxEdit zeptá, zda má skutečně přejít do aktivního režimu.

Režim Pouze číst:

Prostřední úroveň aktivity je podmíněna existencí alespoň jednoho účtu k datové schránce, jehož oprávněná osoba má práva omezena na úroveň bílý kůň. V tomto režimu jsou bez problémů zjišťovány a zobrazeny i zprávy neuložené lokálně, včetně zpráv, které ještě nebyly ani doručeny. Režim pouze číst je výchozím doporučeným pro práci s datovou schránkou v TaxEditu. Opět platí, že pokud by nějaká akce uživatele vyžadovala vyšší oprávnění (např. uživatel se pokusí otevřít nebo uložit zprávu, která ještě nebyla ze schránky uložena), TaxEdit si vyžádá potvrzení této akce.

Před každou akcí, která vyžaduje aktivní přihlášení osoby s omezenými právy (což je v tomto režimu v podstatě jen načtení seznamu zpráv) TaxEdit navíc kontroluje, zda má tato oprávněná osoba v systému ISDS skutečně příslušně omezená práva.

Pokud není ke schránce osoba s omezenými právy nastavena, nelze režim Pouze číst zvolit.

Režim Online:

V Online režimu se všechny akce nad datovou schránkou vykonávají na vrub pověřené/oprávněné osoby zadané v účtech ke schránce jako "Plný přístup" (nikoli "S omezenými právy").

Tedy i prosté zjištění obsahu schránky v tomto režimu způsobí aktivní přihlášení dle §17 odst. 3 a tedy způsobí doručení všech zpráv.

Přednastaven při otevření je vždy režim (pro konkrétní schránku) nastavený ve správě účtů konkrétní schránky.

Pokud není ke schránce zadána osoba s omezenými právy, nelze zvolit režim Pouze číst.

Pokud je nastavena globální volba Pracovat offline a schránka je přitom nastavena na otevření v některém aktivním režimu, TaxEdit si při otevření schránky vyžádá potvrzení.