Hromadné stažení neuložených zpráv

Na začátek  Předchozí  Další

Určení funkce stáhnout neuložené zprávy je co nejrychleji stáhnout (a doručit) nové zprávy v datové schránce tak, aby "přihlášení" ke schránce trvalo co nejkratší dobu.

Smysluplné použití této funkce vyžaduje nastavení účtu přístupu k datové schránce s omezeným oprávněním.

Uživatel se před použitím funkce rozhodne, zda obsah schránky umožňuje její bezpečný výběr. Tedy, zda neexistují dodané ale nedoručené zprávy, u kterých uživatel nepotřebuje odložit doručení. Nebo zda neexistuje opačný případ, že existuje zpráva, jejíž obsah uživatel potřebuje získat i za cenu doručení všech ostatních dodaných ale nedoručených zpráv.

Aplikace nejprve zkontroluje, zda od posledního přečtení schránky nedošlo k dodání nové zprávy, tedy zda je pohled na datovou schránku v rozhraní aktuální.

Pokud od posledního přečtení schránky přibyla ve schránce nová zpráva, zeptá se uživatele na další postup. Uživatel by se totiž měl rozhodnout, zda skutečně chce stáhnout i tuto novou zprávu (zprávy); stažení zpráv totiž způsobí jejich doručení.

Pokud uživatel chce pokračovat ve stahování, TaxEdit všechny zprávy postupně stáhne a uloží do TaxEditu.

V případě datové schránky poplatníka je uloženo u tohoto poplatníka. Pokud je o datovou schránku uživatele, jsou zprávy uloženy v kartotéce u poplatníka nastaveného do role "Poplatník pro uložení zpráv". V datové schránce jsou takto stažené zprávy označeny příznakem "???Nezatříděné".