TaxEdit Luyten CZ, s.r.o.
 
Novinky
Školení 2019 : 04.06.2019
Vypsán termín školení v červnu 2019 v Brně.
TaxEdit 3.12 : 28.03.2019
Ke stažení je instalace verze 3.12.0.101 s přístupem do D.I.S.
TaxEdit 3.12 : 02.01.2019
Ke stažení je instalace verze 3.12.0.100. Verze se nabízí v automatické aktualizaci.
Školení 2018 : 08.11.2018
Vypsány termíny školení v Praze a Brně.
Starší...   
Ceník 2009/2010

Ceník TaxEdit na sezónu 2009/2010

Ceník je platný od 1.10.2009, ceny jsou v Kč bez (od 1.1.2010) DPH 20 %.

Rozdělení podle počtu zpracovávaných poplatníků - verze Simple a Complet:

Verze Simple je určena pro subjekty, kteří zpracovávají především svoji vlastní daňovou agendu. Počet záznamů v kartotékách je omezen na 10 poplatníků. U každého formuláře je možné vytisknout dokumenty nejvýše deseti daňových subjektů. (Jednomu poplatníkovi, tedy například na jedno DIČ, je možné vytisknout libovolný počet dokumentů.)
Verze Complet je určena pro profesionální uživatele, kteří zpracovávají daně jiným subjektům. Počty poplatníků ani dokumentů nejsou nijak omezeny.

Rozdělení podle obsahu - moduly I - IV:

Jednotlivé moduly I až IV se liší podle zařazení či nezařazení některého ze základních daňových okruhů:
  • daně z příjmů, včetně výkazů, pojištění, závislé činnosti,...
  • DPH a spotřební daně
  • daně silniční
  • daně z nemovitostí
  • trojdaní
Každá instalace TaxEditu ovšem obsahuje základní společné komponenty. Sestavy, u některých daní možnost el. podání, registrace, bankovní příkazy, plné moci, žádosti a podání atd., starší verze tiskopisů za 10 let zpět, archiv zpracovaných dokumentů i poplatníků, číselníky a pomocné kartotéky, přehledy pro klienty a daňové kalendáře.

Popis jednotlivých modulů, základní* ceny podle verzí:

Start Simple Complet
Počet poplatníků, které lze u každé daně (formuláře) zpracovat: 1 poplatník 10 poplatníků bez omezení
Modul/Cena prodejní a cena meziroční aktualizace Prodej Prodej Upg Prodej Upg
I Start/Simple/Complet I
Vše kromě majetkových daní
Daně z příjmů - DPFO, DPPO včetně všech formulářů výkazů, pojištění, závislá činnost a pracovní úřad, srážková daň, ELDP,
DPH a spotřební daně, přiznání včetně ročního vypořádání DPH, souhrnná hlášení, Instrastat, žádosti o vrácení daně
Silniční daň s kartotékou vozidel, čtvrtletní výpočet a evidence záloh
ZDARMA
(bez školení, tech.podpory a aktualizací)
4 600 Kč Objednat 1 470 Kč 15 800 Kč Objednat 5 040 Kč
II Simple/Complet II
Jen majetkové daně
daň z nemovitosti s kartotékou nemovitostí, universální přiznání řádné, dílčí i dodatečné, daň z převodu nemovitosti, darovací daň, dědická daň
--- 3 100 Kč Objednat 980 Kč 8 900 Kč Objednat 2 830 Kč
III Simple/Complet III
Obsahuje vše - kompletní řešení pro ČR
Obsahuje vše co moduly I a II dohromady - kompletní řešení všech daní a navazujících agend:
DPFO, DPPO, DPH, spotřební daň, silniční daň, daň z nemovitosti, daň z převodu nemovitosti, darovací daň, dědická daň, kartotéka vozidel a nemovitostí.
--- 7 200 Kč Objednat 2 275 Kč 24 200 Kč Objednat 7 700 Kč
IV Simple IV
Pouze daň silniční a z nemovitostí
Speciální omezená verze pro subjekty s mnoha nemovitostmi a velkým vozovým parkem.
Obsahuje pouze silniční daň, daň z nemovitosti, kartotéku vozidel a nemovitostí
--- 3 000 Kč Objednat 980 Kč --- ---
SK Simple/Complet SK
Slovenská verze modulu I
Verze programu i šablon pro Slovensko v rozsahu modulu I (vše kromě majetkových daní):
DPFO, DPPO, výkazy a pojištění, DPH, silniční daň, kartotéka vozidel, registrace, ...
--- 3 850 Kč Objednat 1 225 Kč 13 000 Kč Objednat 4 160 Kč
EDU Complet EDU
Verze pro školy
Plně funkční verze v rozsahu Complet I nebo Complet III pro účely výuky. Poskytuje se v síťové multiverzi podle potřeb školy se slevou 95%.
Příklad ceny Complet I pro učebnu s 20 počítači, možné je i darování.
--- --- --- 1 975 Kč Objednat 0 Kč
* Cena pro jednoho uživatele.
Program bude používat pouze jeden uživatel, bude provozován na jednom stolním PC (případně plus na jednom přenosném nebo domácím počítači)
Z prodejních cen poskytujeme slevu 25 procent členům KDP ČR, KA ČR, Svazu účetních, Certifikovaným účetním a uživatelům přecházejícím z jiného daňového software.
Z cen meziročních aktualizací poskytujeme věrnostní slevu 2 procenta za druhý a každý další rok užívání, nejvýše 30 procent. Aktualizaci na rok 2009/2010 nehradí uživatelé, kteří produkt zakoupí již v době platnosti ceníku.

Množstevní licence - multilicence a síťové verze:

Profesionální verze TaxEdit Complet je možné zakoupit ve vyšší množstevní licenci - multiverzi. Všechny multiverze umožňují také síťový provoz, kdy nad jednou databází klientů může pracovat po síti více připojených TaxEditů.
Ceny za multiverze (prodejní i ceny aktualizací) jsou stanoveny ze základního ceníku násobením koeficientem.
  • koeficient 1,5x cena multilicence pro dva uživatele
  • koeficient 2x pro multilicence do pěti uživatelů
  • koeficient 2,5x multilicence do deseti uživatelů
  • koeficient 3x je multilicence do patnácti uživatelů.
Ceny za vyšší množstevní licence se stanoví individuálně.
 
Síťové verze(multiverze**) Nový prodej Upgrade
Complet I multi 2 23.700,- 7.560,-
multi 5 31.600,- 10.080,-
multi 10 39.500,- 12.600,-
multi 15 47.400,- 15.120,-
Complet II multi 2 13.350,- 4.245,-
multi 5 17.800,- 5.660,-
multi 10 22.250,- 7.075,-
multi 15 26.700,- 8.490,-
Complet III multi 2 36.300,- 11.550,-
multi 5 48.400,- 15.400,-
multi 10 60.500,- 19.250,-
multi 15 72.600,- 23.100,-
Complet SK multi 2 19.500,- 6.240,-
multi 5 26.000,- 8.320,-
multi 10 32.500,- 10.400,-
multi 15 39.000,- 12.480,-
** Program bude používat nejvýše počet licencovaných uživatelů.
Program bude provozován v síťovém prostředí, nebo na příslušném počtu samostatných PC (případně navíc na přenosných nebo domácích počítačích těchto uživatelů).

Zvýhodněný křížový upgrade - zahrnuje kromě meziročního upgrade programu a formulářů na novou daňovou sezónu také přechod na vyšší verzi programu, nebo rozšíření počtu licencí.
Zvýhodněný křížový upgrade cena
z verze na verzi
Simple I 2008/2009 Simple III 2009/2010 3.500,- Objednat
Complet I 2009/2010 7.500,- Objednat
Complet III 2009/2010 12.000,- Objednat
Simple III 2008/2009 Complet III 2009/2010 11.000,- Objednat
Complet I 2008/2009 Complet III 2009/2010 12.000,- Objednat
Complet I 2008/2009 Multi 2 10.500,- Objednat
Complet I 2008/2009 Multi 5 18.500,- Objednat
Complet I 2008/2009 Multi 10 26.000,- Objednat
Complet I 2008/2009 Multi 15 33.500,- Objednat
Complet I Multi 2 2008/2009 Complet I Multi 5 2009/2010 12.500,- Objednat
Complet I Multi 5 2008/2009 Complet III Multi 5 2009/2010 25.000,- Objednat
Complet I Multi 10 2008/2009 Complet III Multi 10 2009/2010 31.000,- Objednat
Complet I Multi 15 2008/2009 Complet III Multi 15 2009/2010 37.500,- Objednat
Complet III 2008/2009 Complet III 2008/2009 Multi 2 18.500,- Objednat
Complet III 2008/2009 Multi 5 29.500,- Objednat
Complet III 2008/2009 Multi 10 40.000,- Objednat
Complet III 2008/2009 Multi 15 51.000,- Objednat
Complet III Multi 2 2008/2009 Complet III Multi 5 2009/2010 18.000,- Objednat
Rozšíření o modul SK Simple CZ na Simple CZ+SK 2.800,- Objednat
Complet CZ na Complet CZ+SK 9.000,- Objednat
Complet CZ na Complet CZ+SK (multilicence) 9.000,- * koeficient multilicence Objednat
I mimo zvýhodněné křížové upgrady je možné verzi programu kdykoli rozšířit na libovolnou vyšší verzí. Cena rošíření je pak dána rozdílem pořizovacích cen staré a nové verze.
Z ceny za rozšíření licence ale i ze zvýhodněných křížových upgradů poskytujeme věrnostní slevu 5 procent za druhý a každý další rok užívání, nejvýše 30 procent.

Další služby k programu TaxEdit Cena Min.
plná technická podpora k verzi Start na dobu 12 měsíců *** 1 490,-
zaslání instalace/aktualizace poštou na pevném médiu na vyžádání 200,- (včetně DPH)
školení uživatelů hromadné *** 700/osoba
školení uživatelů individuální u zákazníka 700/hod
jízdné osobního automobilu 8/km
čas strávený na cestě 300/hod minimálně 150
technický zásah na pracovišti uživatele (instalace/konfigurace programu) 800/hod minimálně 400
technický zásah na pracovišti uživatele (řešení problémů technického vybavení uživatele) 1200/hod minimálně 600
úpravy na objednávku/jiné technické práce; v sídle výrobce 300/hod minimálně 150
uvedení odkazu na www stránkách produktu TaxEdit *** 0,-
*** Zdarma pro uživatele verzí Simple a Complet (počet účastníků dle koeficientu ceny multilicence)
© 1997-2019 Luyten CZ, s. r. o.